Byggnader i trädgården

Förutom villan kan en trädgård innehålla flera olika byggnader. Det blir en del av trädgårdens helhet och kan användas för att nyttja tomten och trädgården längre. Eller så skapar en ny byggnad lite mer frihet eller lättare att hålla trädgården i toppskick. Vad för slags byggnad kan du ha nytta av?

Friggeboden

Friggeboden är bygglovsbefriad och får vara max 15 kvadratmeter. En friggebod får du bygga även om marken är prickad. Dock gäller det fortfarande att den måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns till grannen om du inte har grannens medgivande.

En friggebod kan användas som redskapsbod för dina verktyg eller vara platsen där du förvara veden. Friggebodar är enkelt inredda och finns att köpa i färdiga byggsatser som du sätter ihop en dag.

Eftersom du har hela 15 kvadrat att leka med kan friggeboden även utformas till ett litet växthus eller bastu. Tänk på att du måste räkna in kostnaden att ta in en firma som kan dra vatten till byggnaden. Du vill inte behöva springa in varje gång du ska vattna blommorna och helst ska bastun stå i anslutning med en dusch, exempelvis en enklare utomhusdusch.

Attefallsbyggnad

Attefallsbyggnaden får vara max 25 kvadratmeter och får inte byggas på prickad mark. Den är bygglovsbefriad och behöver ligga 4,5 meter från granntomten. En attefallsbyggnad passar bra hos dem med större tomter och som behöver större utrymme.

Attefallsbyggnad kan inredas som en komplementbostad som ni kan hyra ut. Det blir så klart ett stort projekt med eldragningar, VVS och ritningarna behöver följa tillgänglighetskraven i din kommun. Attefallsbyggnaden är också bra för dem som vill bygga en generationsbostad för äldre släktingar, eller ett sätt för tonåringen att flytta hemifrån eller få lite mer privatliv.

En så pass stor byggnad kan ta upp mycket av trädgården men fundera på fasaden och vilka väggytor du kan utnyttja för att odla rosor, murgröna eller humle. Bygg en uteplats på ena sidan för grillkvällar och få byggnaden att smälta in i trädgården genom att anlägga ett grästak.