Behovet av dränering under altanen

Det är många äldre fastigheter som är i behov av dränering. För att undvika att vattenskador uppstår runt husfasaden är det ytterst viktigt att få det gjort i tid. Det gäller givetvis också under din altan där det kan samlas vatten. För att få hjälp med dräneringen kan du gå in på miramix.se och titta på alternativen som kan passa dina behov.

Rätt gjord dränering

Det finns flera dräneringsproblem som påverkar en fastighet. Om markens lutning är fel, leder det till att vattnet rinner mot huset. Det kan också finnas problem med gräs eller jord som ligger mot fastigheten. Trots att dränering kanske är utförd tidigare kan det vara felgjort, bland annat med fel sorts rör. Eftersom altanen är en förlängning av huset är det viktigt att du har en bra dränering även under den.

Kolla dräneringen före köp

Det finns många som fuskar med renoveringar då de försöker sälja sina hus, vilket kan leda till dyra reparationer i efterhand för köparen. Läs därför noga igenom alla dokument och kontrollera dräneringen och att altanen är byggd på ett korrekt sätt. Utför en besiktning och teckna också en försäkring som täcker upp, om ett fel inte är hittat före köpet.