Innan du börjar gräva i trädgården

För den som bor i en storstad som Stockholm är att arbeta i den egna trädgården och anlägga den efter sitt eget tycke och smak, något som många drömmer om. Men innan du ger dig på att gräva djupare än vad en normal plantering kräver, är det mycket viktigt att du har koll på var i trädgården som alla rör och ledningar går. Om huset är nytt och du själv varit med under byggnationen, så kanske du har någorlunda vetskap om alla placeringar, men om du köpte ett befintligt hus så är det omöjligt att veta var tidigare dragningar av rör och ledningar har skett.

Hur du planerar grävningen på tomten

För att kontrollera alla ledningsdragningar så kan du kontakta din hemkommun i Stockholm, som har alla ritningar lagrade, och ber att få ut samtliga ritningar över ledningsdragningar inom din tomtgräns. Efter det så går det att börja planera grävningen själv eller i samråd med den markentreprenör som du tänkt anlita. Om projektet kommer hamna på en plats där det finns rör så kan du anlita en rörmokare i Stockholm för att få råd och hjälp med en eventuell flytt av dessa, om det inte går att förlägga projektet på en annan plats på tomten där inga rör eller ledningar kommer vara i vägen.

Kostnaden för markarbeten

Precis som med andra typer av byggnationer eller renoveringar, så är det alltid en kostnadsbesparing om du kan utföra hela eller delar av arbetet själv, antingen man bor i Stockholm eller i övriga landet. Men när det gäller grävning i trädgården så är det viktigt att du vet vad som ska göras och hur. Det är även viktigt att du vet hur mycket som ska grävas ut och att du gör detta med den största försiktigheten eftersom det alltid finns en risk att gamla okända ledningar och rör kan finnas i marken som inte finns med på någon ritning.