Sju sorters svenska blommor att plocka

Innan du plockar blommor måste du ta reda på om de är fridlysta där du bor. Många gånger betyder det att du får plocka enstaka blommor men inte gräva upp dem med rötterna. På en del ställen kan det också vara förbjudet att plocka dem.

Blåklockor – De växer över hela landet och gärna i ängsbackar och på torr gräsmark. Blåklockorna ingår i blomfamiljen klockväxter. Campanula är det latinska namnet för släkten. De finns i olika varianter såsom ängsklocka och stor eller liten blåklocka. De är vanligtvis blå eller violetta men det finns också vita.

Prästkragar – Prästkragen har det vetenskapliga namnet Leocanthemum vulgare. Denna relativt vanliga blomma med sin gula mitt och vita kronblad kan man se i hela Sverige. Den växer på ängar och även åkrar som ligger i träda.

Hundkäx – Denna blomma kan man se lite överallt i hela landet. Anthriscus sylvestris är det latinska namnet. Den trivs både i skogsbryn, vägkanter och hagar. Den växer och sprider sig snabbt och blir ofta ett ovälkommet ogräs i trädgårdar. Denna flockblommiga växt kan många gånger förväxlas med andra inom samma familj.

Smörblomman – Med sina gula blommor är den vacker på hagarna där den växer men är giftig för boskap. Den tillhör familjen ranunkelväxter och är som färsk giftig men när den torkar är den ogiftig. Dem behåller färgen som torkad och kan därför användas som eterneller.

LiljekonvaljerConvallaria majalis är dess vetenskapliga namn. Den växer vilt i hela Sverige men är fridlyst på flera ställen. Hela växten är mycket giftig.

Lupiner – Det finns ett flertal olika blommor inom familjen lupiner. En del odlas som trädgårdsväxter men det finns också arter som växer vilt. Under de senaste åren har förvildade lupiner ökat sig så mycket i Sverige att de anses hota den biologiska mångfalden.

Tussilago – Denna lilla gula blomma är bland de första som dyker upp under våren vilket gör att man ser den som ett tydligt vårtecken. Den kallas också hästhov. Dess latinska namn är tussilago farfara. Den växer ofta i väg- och dikeskanter.